Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

• Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyeceğimizi,

• Atıklarımızın kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

• Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak veya bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

• Tedarikçisi veya müşterisi olduğumuz firmaların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, Entegre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, standart şartlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve diğer tarafların şartlarına uyacağımızı,

• Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi performansını artırmak için sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesinde çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlayacağımızı,

• Boya vernik, tiner üretim sektöründe ve özellikle firmamız faaliyet kapsamı konusunda teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.